Home

COMPLAST Sp. z o.o.
ul. Fort Wola 22       00-961 Warszawa
tel./fax 0-22 634 47 82
e-mail:
complast@complast.com.pl

Omówiono tu jedynie rozdzielacze zdwojone. Dla pełnej informacji kliknij znak! (strona firmowa)

 

SERPAR Crossflow
Zdwojone rozdzielacze
z łącznikami ciśnieniowymi

Pneumatyka Ross

 

Wielkość
4; 8; 12; 30
Rozdzielacz zdwojony z kontrolą
SEPAR CROSSFLOW
Seria D3500

 

Wielkość: 4 Wielkość: 8; 12; 30 Schemat połączeń

 

Wielkość Przyłącze Numer katalogowy Przepływ Masa
Przyłącze rurowe Przyłącze - nakładki
Wlot z lewej Wlot z prawej Wlot z lewej Wlot z prawej [l/s] [kg]
4 G3/8 D3573C3606 D3573C3604 D3573C3276 D3573C3270 90 3,8
G1/2 D3573C4606 D3573C4604 D3573C4276 D3573C4270
G3/4 D3573C5606 D3573C5604 D3573C5236 D3573B5230
8 G1/2   D3573B4608   D3573B4638 140 5,2
G3/4   D3573B5608   D3573B5638
G1        D3573B6638
12 G3/4   D3573B5612   D3573B5632 370 7,0
G1   D3573B6612   D3573B6632
G1-1/4        D3573B7632
30 G1-1/4        D3573B7630 850 15,4
G1-1/2        D3573B8630

 

Rozdzielacze serii D3500 o wielkości: 4; 8; 12; 30 posiadają następujące certyfikaty:

BG-Fachausschüsse Eisen und Metal III und Hebezeuge II, Deutschland: Certyfikate No. 94108
Schwezerische Unfallversicherungsanstalt - SUVA: CertyfikateNo. 94108
AB Svensk Anläggningsprovning Maskenteknik, Schweden: Certyfikate No. M118-92
oraz spełniają wymagania aktualnie obowiązujących Polskich Norm, dotyczacych bezpieczeństwa

PODSTAWOWE PARAMETRY

Cewki sterujące: Dwie, przystosowane do pracy ciągłej
Napięcie zasilania: 24V, 48V, 110V, 220V; 50/60Hz;
24V, 110V dc.
Napięcie na wyłącznikach ciśnieniowych nie może przekroczyć wartości 250V.
Zapotrzebowanie mocy: Każda z cewek, 87VA maximum przy załączaniu, 30VA przy podtrzymaniu 50/60Hz lub 14W przy zasilaniu DC.
Temperatura otoczenia: 4oC ¸ 50oC ,
Temperatura czynnika: 4oC ¸ 80oC ,
Czynnik: Filtrowane powietrze, dokładność filtrowania <50m,
Zakres ciśnień: 0,2 ¸ 0,85 MPa,
Stopień ochrony: IP65

*W celu spełnienia wymagań norm bezpieczeństwa wymagany jest zewnętrzny system sterowania!

DZIAŁANIE

Jednoczesne podanie napięcia na obydwie cewki rozdzielacza powoduje jego przesterowanie (włączenie). W celu utrzymania rozdzielacza w stanie załączonym konieczne jest podtrzymanie ciągłości zasilania cewek. Powrót do pozycji wyjściowej (wyłączenie) odbywa się za pomocą sprężyn, gdy cewki nie są już zasilane.

Rozdzielacz zdwojony ma wbudowane łączniki ciśnieniowe do kontroli jego działania. Gdy rozdzielacz jest wysterowany, zestyk normalnie otwarty (NO - zwierny) każdego łącznika ciśnieniowego jest zamknięty, natomiast, gdy zawór nie jest wysterowany - zestyk normalnie zamknięty (NC - rozwierny) jest zamknięty, a zestyk normalnie otwarty (NO) jest otwarty. Każdy rozdzielacz, serii D3500, w celu spełnienia wymagań przepisów bezpieczeństwa, powinien być stosowany łącznie z odpowiednio zmodyfikowanym, zewnętrznym układem sterowania. Układ ten powinien uniemożliwić włączenie uszkodzonego rozdzielacza oraz maszyny, gdyż jakikolwiek sygnał o niejednoczesności działania któregokolwiek z dwóch torów rozdzielacza będzie "rozumiany" przez zewnętrzny układ sterowania jako awaria.

ZASTOSOWANIE W PRASACH

Jednym z najważniejszych podzespołów prasy mechanicznej wyposażonej w układ sprzęgło-hamulec, zaciskowy (sprzęgło cierne, pneumatyczne) jest specjalnej konstrukcji zdwojony rozdzielacz z kontrolą wysterowania (zadziałania). Niezawodność oraz duża szybkość działania tego rozdzielacza decyduje o bezpieczeństwie obsługującego prasę operatora.

Zgodnie z obowiązującymi wymaganiami norm, dotyczącymi bezpieczeństwa, układ sterowania prasy mechanicznej posiadającej sprzęgło i hamulec zaciskowy (zblokowane lub rozdzielone), użytkowanej z przyrządami nie spełniającymi wymagań normy PN-88/M-66027 przy ręcznym podawaniu i odbieraniu wyrobów z przestrzeni narzędziowej, powinien zawierać obwody redundancji (zdwojenia) i samonadzorowania.

Rozdzielacze te mogą być stosowane do wszystkich typów pras wyposażonych w w/w rodzaje sprzęgieł i hamulców. Zastosowanie rozdzielacza zdwojonego serii D3500 oprócz efektu podwyższenia niezawodności i trwałości pozwala na zrealizowanie bezpiecznego układu sterowania prasą obsługiwaną ręcznie, przy wykorzystaniu pojedynczych skoków suwaka.

Zamiana zawodnego lub uszkodzonego rozdzielacza starego typu (często pojedynczego) na rozdzielacz zdwojony, serii D3500 firmy ROSS, nie nastręcza większych trudności i sprowadza się do połączenia odpowiednich przewodów rurowych instalacji z wlotem i wylotem rozdzielacza.

Chęć wykorzystania możliwości dynamicznej kontroli prawidłowości działania rozdzielacza wymaga jednak zazwyczaj wykonania odpowiednich zmian w układzie sterowania prasą.

DYSTRYBUCJA

COMPLAST Spółka z o.o.- wyłączny dystrybutor w Polsce firmy ROSS EUROPA oferuje całą serię rozdzielaczy zdwojonych typu CROSSFLOW, umożliwiających dynamiczną kontrolę prawidłowości ich pracy.

USŁUGI

COMPLAST, którego pracownicy dysponują odpowiednią wiedzą i wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu bezpiecznych układów sterowania pras mechanicznych, może oprócz dostarczenia zaworu, na życzenie klienta, opracować dokumentację zmodyfikowanego układu sterowania oraz fizycznie wykonać te zmiany na prasie.

GWARANCJA

Rozdzielacze zdwojone serii D3500 objęte są 12 miesięczną gwarancją.

Wielkość
4; 8; 12; 30
Rozdzielacz zdwojony z kontrolą
SERPAR-CROSSFLOW*
Seria D3500

WIELKOŚĆ 4

WIELKOŚĆ 8; 12; 30

Rozmiar Przyłącze 1 i 2 A B C D E F G H I K L M N
8 G 1/2-3/4-1 224 172 284 180 128 64 55 53 220 46 46 32 7,2
12 G 3/4-1-1-1/2 230 178 316 214 140 70 65 76 225 42 46 46 8,2
30 G 1-1/4-1-1-1/2 325   420 180 218 110 150 48 356 52 115 115 13,5

 

Powrót do strony głównej